Hướng dẫn sử dụng multiple authentication trong Laravel 5.4 ( Phần 1 ).

I, Thiết lập môi trường cần thiết ( View , Controller , Model, CSDL )

Như chúng ta đã biết laravel đã hỗ trợ tạo 1 authentication thông qua lệnh php artisan make:auth . Câu lệnh này sẽ tạo cho chúng ta 1 bảng users trong csdl cùng các router, view liên quan tới nó, đối với những hệ thống nhỏ không người dùng thì mình không đề cập đến, nhưng giả sử bạn đang làm một website xem phim , truyện , học trực tuyến bạn cần cho người dùng đăng ký trên hệ thống của bạn mà không muốn người dùng đăng ký vào bảng users mặc định thì thế nào .Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó . Đầu tiên chúng ta cần tạo 1 bảng ở đây mình gọi là bảng thành viên ( mình đặt tên cho bảng này là tb_member) bằng câu lệnh sau :

mình nhập nội dung cho bảng của mình như sau rồi chạy php artisan migrate

Như vậy là mình đã hoàn thành việc tạo csdl cho bảng tb_member..

Tiếp đến mình cần tạo 1 model ở đây mình đặt tên là Member

Lưu ý ở đây mình không hướng dẫn các bạn tạo bằng câu lệnh vì model này nó khác với các model thông thường. Mình ví dụ như nó không phải extends từ model mà phải là kế thừa từ Authenticatable . Các bạn có thể xem cấu trúc của model user là sẽ thấy sự khác biệt,

Sau khi tạo thành công model xong , việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo Controller để xử lý cho nó. Mình tạo một controller như sau

sau khi thực thi câu lệnh thành công xong . Trong App\Http các bạn sẽ thấy 1 thư mục Member ( thư mục này cùng cấp với thư mục Auth ) và bên trong chính là file MemberController.php. Sau khi đã tạo thành công model cùng controller thì việc tiếp theo chúng ta cần khai báo Route.

Tiếp theo chúng ta cần tạo view cho nó . Tại thư mục view ( trong resourses ) chúng ta tạo 1 thư mục là member ( mình tạo cùng cấp với thư mục auth ), Tiếp đến trong thư mục member mình tạo file login.blade.php nội dung file này mình coppy từ file login.blade.php trong thư mục auth qua. Tuy vậy mình cần sửa action cho phù hợp đến nơi route mà mình đã khai báo mình tìm đến

và thay bằng

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn khai báo và thiết lập View , Controller , Model, CSDL xong rồi, ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình cụ thể , hẹn gặp các bạn ở bài sau. Chúc các bạn thành công

Tác giả : Đỗ Văn Bảo

Hiểu biết hạn hẹp , từ ngày theo CNTT thì tính tình hay quên. Vì vậy viết blog này để sau này quên còn có cái mà tìm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *