Hướng dẫn tích hợp và sử dụng Laravel Debubar

1, Laravel Debubar là gì ?

Laravel Debugbar là một thư viện cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng giữ lại các tab trong suốt quá trình phát triển. Với việc cài đặt đơn giản và các tính năng mạnh mẽ, thư viện DebugBar là một trong những nền tảng cho Laravel. DebugBar hỗ trợ chúng ta một số các tính năng nổi bật như:

  • QueryCollector: Hiện tất cả những câu truy vấn đên database
  • RouteCollector: Hiện những thông tin của route hiện tại
  • ViewCollector: Hiện những view được tải lên trong lúc đó
  • EventsCollector: Hiện tất cả những sự kiện
  • LaravelCollector: Cho ta biêt version của Laravel và môi trường phát triển ứng dụng
  • ConfigCollector: Hiện những giá trị từ file config
  • Hiển thị toàn bộ các session đang được lưu trữ.
  • Hiển thị thông tin của request.
  • Hiển thị mức tiêu thụ RAM của ứng dụng.
  • … và còn nhiều chức năng khác nữa…

2, Cách tích hợp Laravel Debubar.

Để có thể tích hợp được Laravel debubar thì chúng ta cần truy cập vào thư mục chứa project của chúng ta ( tất nhiên project này là laravel ). Sau đó từ màn hình Command line ( Click chuột phải + Open Command Window Here ) nhập dòng lệnh sau:

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong vài phút , sau khi cài đặt xong mở file config/app.php , trong mảng providers thêm:

Tiếp theo nếu bạn muốn thêm Facade, trong mảng aliases thêm đoạn code sau:

Sau đó chúng ta quay lại project của mình và chạy trên trình duyệt thì sẽ xuất hiện như hình dưới :

điều đó có nghĩa là quá trình cài đặt của chúng ta đã thành công . Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó.

3, Cách sử dụng Laravel Debubar

a

Tác giả : Đỗ Văn Bảo

Hiểu biết hạn hẹp , từ ngày theo CNTT thì tính tình hay quên. Vì vậy viết blog này để sau này quên còn có cái mà tìm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *