Hướng dẫn xây dựng ứng dụng bằng Phalcon

Để thực hiện được công việc này chúng ta cần mở command line ở trong thư mục htdocs và nhập vào dòng mã lệnh sau:

Một đoạn mã lệnh được thông báo hoàn thành như hình :

Sau đó chúng ta sẽ thấy một thư mục ( tên dự án ) mà bạn đã tạo bằng lệnh command line, đây chính là thư mục ứng dụng của dự án mà bạn đã tạo ra bằng dòng lệnh ở trên.Ở đây ứng dụng đường dẫn mà mình tạo ra là :

Các bạn có thể gõ lên url đường dẫn thư mục mà bạn mới tạo ra. Một lời chúc mừng được xuất hiện ( Congratulations) điều này đồng nghĩa với việc bạn vừa tạo ra một dự án mới thành công. Hẹn gặp các bạn ở bài tiếp theo

Tác giả : Đỗ Văn Bảo

Hiểu biết hạn hẹp , từ ngày theo CNTT thì tính tình hay quên. Vì vậy viết blog này để sau này quên còn có cái mà tìm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *