Truyền dữ liệu ra View trong Laravel

Chắc hẳn khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về laravel , đặc biệt là những bạn xem các video hướng dẫn trên mạng sẽ thấy mỗi video mỗi người sẽ hướng dẫn truyền dữ liệu ra view khác nhau. Bạn thắc mắc vì sao lại có sự khác nhau như vậy , và cách truyền nào mới là đúng phải không. Để giải đáp thắc mắc đó mình xin làm một ví dụ như sau, giả sử mình có file welcome.blade.php với nội dung sau :

Để truyền dữ liệu ra view chúng ta có các cách sau :

Cách 1 : Truyền vào 1 mảng

Như vậy khi xuất ra màn hình chúng ta sẽ được Hello , Đỗ Văn Bảo .Nếu cần truyền thêm dữ liệu thì chúng ta chỉ cần thêm dữ liệu vào mảng thôi.

Cách 2 : Sử dụng width method

Cách 3 : Lồng Compact

nếu muốn truyền thêm dữ liệu thì chúng ta chỉ cần làm theo cách sau

 

Tác giả : Đỗ Văn Bảo

Hiểu biết hạn hẹp , từ ngày theo CNTT thì tính tình hay quên. Vì vậy viết blog này để sau này quên còn có cái mà tìm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *